Monday, September 20, 2010

Rakan Tkt 6 Atas SMDSO 1980Zul, Johari, Saidi, Jat, aku, Zaini, Khalil, Mustafa, Rahman, Daud, Syarifah , Jamilah, Amah, Asma, Ramli, Cik Gu Rohani, Azizah, Kalsom, Zarayah, Soleha, Zainudin.....Inilah nama-nama yang aku ingat,, yang lain tu dah tenggelam

No comments:

Post a Comment